"FISCHER" TWIN SKIN RACE
"FISCHER" TWIN SKIN RACE

"FISCHER" TWIN SKIN RACE

61616
Med två separerade hudar i olika höjd på var sin sida om styrspåret så har du garanterat fäste.
SEK 3 999
Garanterat fäste, oavsett före, utan att använda några fästvallor