"REX" TAPE GRIP GOLD

"REX" TAPE GRIP GOLD

61438
Rex Tape Grip Universal med tjäraRäcker till 4-6 par skidor.Gul med tjära för bättre glid, och minskar ifrysning.Temperatur: 5°...-20°C
SEK 199
Rex Tape Grip Universal med tjäraRäcker till 4-6 par skidor.Gul med tjära för bättre glid, och minskar ifrysning.Temperatur: 5°...-20°C